PUKKDATABASEN

Forekomstområde 46600
Øvre Eiker (3048) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Hokksund pukkverk
(Sist oppdatert 20.jun.2017)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Hokksund (1714-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 545742 Y-koord: 6629954
Ressurs
Råstoffbetydning* : Regional betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Et meget stort pukkverk. Årsproduksjon i 1981 på 110.000 tonn. Driver også grustak, forekomst 10. Forsyner distriktet. Bergarten er en finkornet kvartsdiorittisk gneis med bånd og linser av amfibolitt. Noe granat. (Kvartsdiorittiske gneiser med mørke, mer mafiske partier (diabaser). Gneisene varierer mye i kornstørrelse, farve og mineralinnhold. Bergartene er generelt sterkt foldet, med steiltstående foldeakser. Bergartserien kuttes av tette mm-cm tykke ganger av kvarts/feltspat.)

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 545923 Y-koord: 6629723

Betydning : Regional betydning
Dom. bergart : Gneis

Bilder
1. Bruddområde


Denne utskriften ble generert 21.01.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse