PUKKDATABASEN

Forekomstområde 46602
Øvre Eiker (3048) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Burud pukkverk
(Sist oppdatert 20.jun.2017)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Hokksund (1714-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 549572 Y-koord: 6631341
Ressurs
Råstoffbetydning : Regional betydning
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Steinbrudd som driver i en foliert, noe glimmerholdig kvartsdiorittisk gneis med steiltstående lag.

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 549593 Y-koord: 6631351

Betydning : Regional betydning
Dom. bergart : Gneis
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Overesiktsbilde av bruddet sett mot nord
2. Den østlige delen av bruddet sett mot nord
3. Bilde av stuffen
4. Brudd 2017


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse