PUKKDATABASEN

Forekomstområde 46606
Øvre Eiker (3048) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Renningsåsen pukkverk
(Sist oppdatert 20.jun.2017)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Hokksund (1714-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 552733 Y-koord: 6634273
Ressurs
Råstoffbetydning : Regional betydning
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Syenitt
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Tidligere prøvelokalitet der NGU har tatt prøve i en vegskjæring for mekanisk test av bergarten i område. Bergarten har meget gode mekaniske egenskaper og det produseres asfalttilslag for et større dekningsområde. Pukkverket ble i sin tid etablert av Mesta. Det drives på bergartene syenitt, basalt og rombeporfyr.

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 552801 Y-koord: 6634121

Betydning : Regional betydning
Dom. bergart : Basalt
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Bilde av øvre nivå med drift i basalt.
2. Bilde av øvre stuffen tatt mot Øst.
3. Bilde av nedre nivå med uttak i syenitt tatt mot nord.
4. Øvre brudd
5. Nedre brudd, kontakt hornfels/syenitt


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse