PUKKDATABASEN

Forekomstområde 46686
Lier (3049) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Lierskogen pukkverk
(Sist oppdatert 19.jun.2017)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Lier (1814-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 572810 Y-koord: 6632035
Ressurs
Råstoffbetydning : Nasjonal betydning
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Hornfels
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Stort pukkverk med asfaltverk. Inndrift skjer i 3 forskjellige nivå. Man har en del problemer med klager fra naboer (støy, støv osv.). Årlig kontroll av materialkvalitet. Skifer som veksler med karbonatlag. Bergarten tilhører underste del av øvre silur (130 m tykk). Bergarten er foldet (synform), og kalkstein fra etasjene 8 og 9 er skjøvet inn over den. Samtlige bergarter er blitt utsatt for oppvarming og karakteriseres som hornfelser. Granitt-grensen ligger bare 2-300m unna (utløper av drammensgranitten). Denne antas å være årsaken til oppvarmingen. Syenitt i ganger (permiske).

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 572821 Y-koord: 6631894

Betydning : Nasjonal betydning
Dom. bergart : Hornfels
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Deler av bruddområde


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse