GRUSDATABASEN

Forekomstområde 49971
Gulen (4635) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Eivindvik, Indre
(Sist oppdatert 11.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Masfjorden (1116-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 289075 Y-koord: 6767914
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
På sørsida av elva er det teke ut ein del materiale. Øvste laget (1-2 m) er sand, grus og stein. Djupare nede er massane svært finkorna. Mellom dei to skjikta er eit hardt aurhellelag. I fylgje gardbrukaren er massane ikkje eigna som støypesand. Eventuell utnytting av massane må vere til fyllmasse.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Elveavsetning

Størrelse
Mektighet : 3.00 m. Areal : 71380 m2.
Volum : 214140 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 9%
Dyrka mark : 91%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse