GRUSDATABASEN

Forekomstområde 49973
Gulen (4635) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Haveland
(Sist oppdatert 11.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Masfjorden (1116-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 293864 Y-koord: 6768007
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Utteke ein del materiale i tre snitt ved vegen. Massane er sortert. Mykje stein, noko blokk og ein del grus. Lite sand og finstoff. Synast å innehalde noko humus. Fyllmasse-ressurs.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Vifte

Størrelse
Mektighet : 4.00 m. Areal : 64641 m2.
Volum : 258566 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 5% Blokk : 15%
Skog : 95% Stein : 15%
Sand : 30%
Grus : 40%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 293910 Y-koord: 6768171

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Blokk : 15%
Stein : 15%
Sand : 30%
Grus : 40%


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse