GRUSDATABASEN

Forekomstområde 49975
Gulen (4635) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Myre
(Sist oppdatert 11.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Masfjorden (1116-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 290831 Y-koord: 6761834
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Vanskeleg å avgjere kor mektig førekomsten er, men han er utvilsamt liten. Kvaliteten på massane er og usikker. Inneheld sand, grus og stein. Bør undersøkast nærare.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Delta
: Strandavsetning

Størrelse
Mektighet : 2.00 m. Areal : 105594 m2.
Volum : 211189 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 10%
Dyrka mark : 90%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse