GRUSDATABASEN

Forekomstområde 49977
Gulen (4635) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Lihaugrumpene
(Sist oppdatert 11.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Masfjorden (1116-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 291798 Y-koord: 6760947
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Det er usikkert kor mektig førekomsten er. Materialet er sortert sand, grus og stein. Undersøkingar må gjerast for å avgjere bruken av materialet.
1993: Et ca 3m høyt snitt i nordsida av forekomsten, viser
sortert sand og grus. Litt masser er uttatt, og arealet
tilbakeført til dyrka jord.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Elveslette

Størrelse
Mektighet : 2.00 m. Areal : 85161 m2.
Volum : 170321 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Dyrka mark : 100%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse