GRUSDATABASEN

Forekomstområde 49979
Gulen (4635) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Høyvik
(Sist oppdatert 11.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Masfjorden (1116-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 290270 Y-koord: 6755319
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
0.5 m grov sand, grus og stein over sand. Mindre mengder. Fjellet stikk opp i dagen fleire stader. Grundigare kvalitetsundersøkingar bør gjerast før eventuell utnytting. Nokre stader 3-4 m mektig.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Delta
: Strandavsetning

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse