GRUSDATABASEN

Forekomstområde 49987
Gulen (4635) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Sandalsneset
(Sist oppdatert 11.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Masfjorden (1116-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 294525 Y-koord: 6764561
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Vifta er bygd opp av sortert sand, grus, stein og enkelte blokk. Det meste av materialet på begge sider av vegen er teke ut. Vegen hindrar vidare uttak. Fjellet kjem fram i begge snitta.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Vifte

Kornfraksjoner

Blokk : 2%
Stein : 3%
Grus : 30%
Sand : 65%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 294595 Y-koord: 6764498

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Blokk : 2%
Stein : 3%
Grus : 30%
Sand : 65%


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse