GRUSDATABASEN

Forekomstområde 49989
Gulen (4635) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Oppdalsøyra
(Sist oppdatert 11.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Masfjorden (1116-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 295685 Y-koord: 6764398
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Førekomsten er ein deltarest på begge sider av elva. Deltaflata ligg på omlag 40 m o.h. Ikkje snitt i førekomsten. Truleg er avsetninga bygd opp av sortert sand,grus og stein. Haugete morenelandskap lenger oppe i dalen.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Isranddelta

Størrelse
Mektighet : 7.00 m. Areal : 41400 m2.
Volum : 289806 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 20%
Dyrka mark : 80%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse