GRUSDATABASEN

Forekomstområde 49991
Gulen (4635) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Midlia
(Sist oppdatert 11.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Masfjorden (1116-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 297910 Y-koord: 6765403
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Grus og andre løsmasser

Beskrivelse
Vifta har rotpunkt 100 m o.h. Vifta inneheld ein del skredmateriale i tillegg til breelvmateriale. Det er teke ut ein del masse. Snittet syner dårleg sortert sand, grus, stein og blokk. Fyllmasseressurs.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Vifte
: Ur/skred

Størrelse
Mektighet : 6.00 m. Areal : 64262 m2.
Volum : 385572 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 100% Blokk : 5%
Stein : 20%
Sand : 25%
Grus : 50%

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 297910 Y-koord: 6765403

Betydning :
Materiale : Grus og andre løsmasser

Kornfraksjoner

Blokk : 5%
Stein : 20%
Sand : 25%
Grus : 50%


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse