GRUSDATABASEN

Forekomstområde 49993
Gulen (4635) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Klyvtveit
(Sist oppdatert 11.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Masfjorden (1116-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 298920 Y-koord: 6765938
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Grus og andre løsmasser

Beskrivelse
Breelvvifte med rotpunkt 65-70 m o.h. Massane er dårleg sortert sand, grus stein og ein del blokk. Noko urmateriale på overflata.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Vifte
: Ur/skred

Størrelse
Mektighet : 6.00 m. Areal : 40877 m2.
Volum : 245263 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 10%
Annet : 10%
Skog : 30%
Dyrka mark : 50%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse