GRUSDATABASEN

Forekomstområde 49995
Gulen (4635) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Austgulen, Nedre
(Sist oppdatert 11.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Masfjorden (1116-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 300751 Y-koord: 6766898
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Vifte med rotpunkt ca. 110 m o.h. I det øvste laget er materialet grov grus, stein og blokk. Nede i avsetninga er det finare og meir sortert materiale. Ein del masse kan takast ut, men det knytter seg arealkonfliktar til eit eventuelt uttak.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Vifte

Størrelse
Mektighet : 6.00 m. Areal : 110534 m2.
Volum : 663203 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 10% Stein : 5%
Skog : 10% Grus : 45%
Annet : 15% Sand : 50%
Dyrka mark : 65%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 300751 Y-koord: 6766898

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 45%
Sand : 50%


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse