GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50005
Gulen (4635) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Takle, Ytre
(Sist oppdatert 11.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Risnesøyna (1117-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 304360 Y-koord: 6771235
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Det ligg terrasseflatar i fleire nivå i førekomsten (12-39-50,5 m o.h.). Ikkje snitt. Truleg er det hovudsakleg sortert sand, grus og stein. Det er kanskje ein del finkorna marint materiale, spesielt nærast fjorden. Delar av førekomsten kan vere viktig for lokale uttak.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Elveavsetning : Isranddelta

Størrelse
Mektighet : 5.00 m. Areal : 140293 m2.
Volum : 701461 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 30%
Dyrka mark : 70%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse