GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50007
Gulen (4635) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Takle, Indre
(Sist oppdatert 11.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Risnesøyna (1117-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 305767 Y-koord: 6770528
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Terrasseflata ligg ca. 35 m o.h. Rotpunktet til vifta er 60 m o.h. Snitt i terrassen syner sorterte massar der sandfraksjonen dominerer stort. Truleg er massane noko grovare og har kanskje dårlegare sortering enn det snittet og kornfordelinga viser. Viftematerialet oppå terrassen er grovare og nærast usortert.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Elveavsetning : Vifte

Størrelse
Mektighet : 4.00 m. Areal : 127631 m2.
Volum : 510526 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 30%
Dyrka mark : 70%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse