GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50011
Gulen (4635) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Brekke, Ytre
(Sist oppdatert 11.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Risnesøyna (1117-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 308685 Y-koord: 6770159
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Førekomsten er bygd opp av sand, grus og stein. Truleg godt sortert materiale. Det er eit gamalt massetak i førekomsten. Store delar er lite aktuelle som sand-/grusressurs pga. konfliktar (kyrkje, gravplass, prestegard og veg).

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Isranddelta

Størrelse
Mektighet : 5.00 m. Areal : 65493 m2.
Volum : 327463 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Dyrka mark : 30%
Bebygd : 70%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse