GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50015
Gulen (4635) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Tolloklia
(Sist oppdatert 11.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Matre (1216-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 309671 Y-koord: 6763851
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Grus og andre løsmasser

Beskrivelse
Tre vifter på vestsida av elva. Truleg dårleg sortert. Korttransportert. Truleg høgt stein- og blokkinnhald. Fyllmasseressurs.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Vifte
: Elveavsetning
: Forvitringsmateriale

Størrelse
Mektighet : 8.00 m. Areal : 51797 m2.
Volum : 414376 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Annet : 100%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse