GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50017
Gulen (4635) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Fjordsdalen
(Sist oppdatert 11.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Matre (1216-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 309866 Y-koord: 6765367
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Grus og andre løsmasser

Beskrivelse
Breelv/elvevifte med ein del skredmateriale over. Samansett av materiale frå sand til blokk der sand, grus og stein dominerer. Lite avrunda materiale. Truleg korttransporterte massar. Fyllmasseressurs.

Avsetning
Type(r) : Elveavsetning Form(er) : Vifte
: Breelvavsetning
: Ur/skred

Størrelse
Mektighet : 5.00 m. Areal : 22246 m2.
Volum : 111232 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 1%
Annet : 99%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse