GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50019
Gulen (4635) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Hjelmene
(Sist oppdatert 11.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Matre (1216-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 310038 Y-koord: 6765788
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Erosjonsrestar etter isranddelta på begge sider av elva. Ein del massar er blitt utteken tidligare på vestsida.
Massane er bygd opp til ca. 60 m o.h. Snittet viser lagdelt og sortert materiale av sand, grus og stein med ein del blokk.
1993: En stor del av forekomsten på vestsiden er blitt fjernet ved veiutbygging.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Isranddelta

Størrelse
Mektighet : 8.00 m. Areal : 64755 m2.
Volum : 518034 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Annet : 20% Blokk : 0%
Dyrka mark : 80% Stein : 5%
Grus : 45%
Sand : 50%

Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse