GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50025
Gulen (4635) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kalvhagneset
(Sist oppdatert 11.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Matre (1216-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 309452 Y-koord: 6766616
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Breelvvifte med rotpunkt ca. 60-70 m o.h. Massane ligg på begge sider av elva som kjem ned Helvetesgjelet. Størst mengde på sørsida av elva. Ikkje snitt, men truleg dårleg sortert sand, grus og stein med ein del blokk. Fyllmasseressurs.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Vifte

Størrelse
Mektighet : 5.00 m. Areal : 21440 m2.
Volum : 107200 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Dyrka mark : 25%
Skog : 75%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse