GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50027
Gulen (4635) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Oppedal, Ytre
(Sist oppdatert 11.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Vadheim (1217-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 311884 Y-koord: 6773667
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
To deltarestar, ein på kvar side av elva, samt to mindre terrassar. Deltaflata kan lokaliserast til ca. 50 m o.h. Spesielt på vestsida av elva er det eit markert terrassenivå på ca. 40 m o.h. Nokre mindre snitt syner lagdelt og sortert sand-, grus- og steinmateriale. Det er truleg finstoff i botnen nærast fjorden.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Elveavsetning : Isranddelta

Størrelse
Mektighet : 4.02 m. Areal : 147226 m2.
Volum : 591847 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 5%
Skog : 5%
Dyrka mark : 90%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse