GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50033
Gulen (4635) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Rindane
(Sist oppdatert 14.aug.1993)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Risnesøyna (1117-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 307418 Y-koord: 6768261
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsren består av små terasserester. Veien ligger på avsetningen.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Kornfraksjoner

Stein : 10%
Sand : 40%
Grus : 50%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 307503 Y-koord: 6768383

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 10%
Sand : 40%
Grus : 50%


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse