PUKKDATABASEN

Typeområde 50037
Gulen (4635) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Haveland
(Sist oppdatert 06.jun.1984)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Masfjorden (1116-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 293811 Y-koord: 6768495
Ressurs
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneisgranitt

Beskrivelse
Lys, granittisk gneis prøvetatt i vegskjæring på Nes som stikker ut i Nordgulfjorden. Middels- til finkornet granittisk gneis med amfibolittlag i cm/mm-skala. Vertikalt foliasjonsplan med retning øst/vest. Middels oppsprekking, med hovedsprekkeplan vertikalt og retning nord/sør. Antydning til benkning i 10cm/2m-skala. Dette gir samlet inntrykk av "sukkerbitoppsprekking". Ubetydelig overdekning.

Litteratur Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse