PUKKDATABASEN

Typeområde 50039
Gulen (4635) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Bålen
(Sist oppdatert 06.jun.1984)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Risnesøyna (1117-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 299591 Y-koord: 6775815
Ressurs
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneisgranitt

Beskrivelse
Granittisk gneis prøvetatt i vegskjæring ved småbåthavn. Middels- til finkornet granittisk gneis med pegmatittganger og amfibolittsoner. Gode uttaksmuligheter og lite overdekke.

Litteratur Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse