GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50073
Høyanger (4638) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Rustelvane
(Sist oppdatert 11.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Høyanger (1217-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 333713 Y-koord: 6775235
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Elvevifte, avsatt av dei to Rustelvane. Rotpunkt 50 m o.h. Utteke noko materiale. Snittet viser usorterte massar av sand, grus, stein og enkelte blokker. Fyllmasseressurs.
1993: Noe masser er tatt ut ved veien.

Avsetning
Type(r) : Elveavsetning Form(er) : Vifte

Størrelse
Mektighet : 5.00 m. Areal : 18667 m2.
Volum : 93336 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 100%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse