GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50099
Høyanger (4638) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Ytredalen
(Sist oppdatert 01.sep.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Vadheim (1217-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 329185 Y-koord: 6790591
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Grus og andre løsmasser

Beskrivelse
Israndrest med ein del skred-/urmateriale på vestsida av Ytredalselva i Vadheim. Ei lita toppflate ca. 70 m o.h. Utteke noko masse. Snittet er nedrasa. Det er truleg sorterte massar i førekomsten. Mykje ras- og viftemateriale i begge dalsider oppover Ytredalen.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Vifte
: Ur/skred : Isranddelta

Størrelse
Mektighet : 5.00 m. Areal : 58770 m2.
Volum : 293854 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Utdrevet massetak : 5%
Dyrka mark : 10%
Annet : 10%
Skog : 75%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 329290 Y-koord: 6790592

Betydning :
Materiale : Grus og andre løsmasser


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse