STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 50133
Høyanger (4638) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Årnestølsvatn
(Sist oppdatert 11.jan.1982)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Vadheim (1217-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 317261 Y-koord: 6767723
Ressurs
Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart :

Beskrivelse
Overføringstunnel Skjerjevatn. Ikkje veg.

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse