GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50151
Høyanger (4638) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Norvik
(Sist oppdatert 01.sep.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Vadheim (1217-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 323468 Y-koord: 6785627
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Heile bygda på Nordvik ligg på eit sand-/grusdelta som er bygd opp til eit tidlegare havnivå ved utlaupet av Ytreviksdalen. Materialet er godt sortert og lagdelt der sand og grus dominerer. Ved rotpunktet er det mykje stein og blokk i overflata. Nærmare sjøen er det truleg ein del finmateriale i avsetninga. Elvane har ravinert og erodert avsetninga. Berre eit mindre uttak av massane på gardsbruket 26/2. 2007: Ein god del av førekomsten er bandlagt av dyrkamark og bygningar.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Vifte

Størrelse
Mektighet : 3.00 m. Areal : 160459 m2.
Volum : 481376 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 15%
Skog : 35%
Dyrka mark : 50%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse