GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50155
Høyanger (4638) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Teigen
(Sist oppdatert 01.sep.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Vadheim (1217-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 325532 Y-koord: 6785778
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Mindre avsetning av sortert og lagdelt sand/grusmateriale som ligg i ei fjellkløft. Ravinert av elva. 2007: Uttak vil kme imkonflikt med veg.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Dalfylling

Størrelse
Mektighet : 2.00 m. Areal : 20887 m2.
Volum : 41773 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 10% Stein : 15%
Skog : 35% Grus : 30%
Dyrka mark : 55% Sand : 55%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 325532 Y-koord: 6785778

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 15%
Grus : 30%
Sand : 55%


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse