GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50237
Sogndal (4640) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Offersteinsvollen
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Fjærland (1317-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 378232 Y-koord: 6809919
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Breelvterrasse med toppflater på 30-40 m.o.h. Noe masser er tatt ut rundt skytebane, nå oppdyrket. Lagdelt sand og grus. Lagene kiler ut oppover mot Øygardene. Antar at det er en forholdsvis liten mektighet. Det aller meste av forekomstens overflate er benyttet til jordbruksformål.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Delta

Størrelse
Mektighet : 3.00 m. Areal : 35354 m2.
Volum : 106061 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 10%
Skog : 10%
Dyrka mark : 80%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse