GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50253
Sogndal (4640) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kjenes
(Sist oppdatert 29.aug.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Balestrand (1317-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 364917 Y-koord: 6790392
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Grus og andre løsmasser

Beskrivelse
Skred/breelvvifte med rotpunkt ca. 120 m o.h. Om vinteren blir førekomsten dekka av snøskred. Utteke ein god del masse. I delar av snittet kan ein skimte skrålag av sand, grus og stein med blokker innimellom. Ellers usorterte massar. Fyllmasseressurs.

Bilder
1. Forekosmten sett fra øst

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Vifte
: Ur/skred

Størrelse
Mektighet : 12.00 m. Areal : 80643 m2.
Volum : 967711 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Massetak : 8% Blokk : 10%
Annet : 36% Stein : 20%
Skog : 56% Grus : 30%
Sand : 40%

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 364970 Y-koord: 6790302

Betydning :
Materiale : Grus og andre løsmasser

Avsetning
Form(er) : Vifte

Kornfraksjoner

Blokk : 10%
Stein : 20%
Grus : 30%
Sand : 40%


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse