GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50255
Sogndal (4640) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Bysete
(Sist oppdatert 29.aug.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Balestrand (1317-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 364466 Y-koord: 6791472
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Terrasseforma moreneavsetning med ein del meir sortert breelvmateriale i overflata. Det er blitt teke ut ein del av materialet til fyllingar i veg.
1991: Snitt ut mot elva.

Avsetning
Type(r) : Morene Form(er) : Terrasse
: Breelvavsetning

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse