GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50263
Sogndal (4640) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Eikji
(Sist oppdatert 29.aug.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Haukedalen (1317-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 369017 Y-koord: 6799192
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Grus og andre løsmasser

Beskrivelse
Breelvvifte med rotpunkt 75 m o.h. Manglar snitt. Ein del stein og grovt materiale på overflata. Førekomsten inneheld truleg mykje grovt og usortert materiale. Fyllmasseressurs.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Vifte
: Ur/skred

Størrelse
Mektighet : 7.50 m. Areal : 66396 m2.
Volum : 497970 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Annet : 14%
Skog : 28%
Dyrka mark : 58%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse