GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50265
Sogndal (4640) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Øyreskreda
(Sist oppdatert 29.aug.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Haukedalen (1317-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 366465 Y-koord: 6796384
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Vifta har rotpunkt 75 m o.h. Stein og blokkrik overflate, spesielt langs elveløpet. Snitt syner usorterte og nokså grove massar. Fyllmasseressurs.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Vifte
: Elveavsetning

Størrelse
Mektighet : 5.00 m. Areal : 25839 m2.
Volum : 129193 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Annet : 21% Blokk : 5%
Skog : 79% Stein : 20%
Grus : 35%
Sand : 40%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 366413 Y-koord: 6796294

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Blokk : 5%
Stein : 20%
Grus : 35%
Sand : 40%


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse