GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50289
Sogndal (4640) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Haugen
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Fjærland (1317-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 375930 Y-koord: 6801480
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Grus og andre løsmasser

Beskrivelse
Elve/breelvvifte. Mye blokk og stein, grus. Brukes lokalt til veg.

Avsetning
Type(r) : Elveavsetning Form(er) : Vifte
: Ur/skred

Kornfraksjoner

Blokk : 10%
Stein : 20%
Grus : 30%
Sand : 40%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 375924 Y-koord: 6801480

Betydning :
Materiale : Grus og andre løsmasser

Kornfraksjoner

Blokk : 10%
Stein : 20%
Grus : 30%
Sand : 40%


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse