PUKKDATABASEN

Forekomstområde 50295
Sogndal (4640) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Øygarden
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Fjærland (1317-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 382138 Y-koord: 6814154
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Pukkuttak på vestsiden av Suphelledalen ved Øygarden. Bruddet er dominert av mørke bergarter (gneiser) og har vært benyttet til elveforbygning. Bergartene varierer noe fra foliert gneis til øyegneis. Middelskornig. Materialet er benyttet til elveforbyggning.

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 382160 Y-koord: 6814129

Betydning :
Dom. bergart : Gneis


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse