GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50337
Sogndal (4640) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Gunnvordal
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Fjærland (1317-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 389313 Y-koord: 6801145
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Ved Gunnvordal har Gunnvordalselvi bygd ut eit svakt terrasert delta på begge sider av elva. Det er få gode snitt i avsetninga, men materialet ser ut til å vere dårleg sortert, frå silt til grus og stein. Men avsetninga inneheld truleg mest grus. Lengst nord ved Steinane er eit område med grusig morenemateriale.

Avsetning
Type(r) : Morene Form(er) : Terrasse

Kornfraksjoner

Blokk : 2%
Stein : 5%
Grus : 20%
Sand : 73%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 388948 Y-koord: 6801582

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Blokk : 2%
Stein : 5%
Grus : 20%
Sand : 73%


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse