GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50347
Sogndal (4640) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Flatane
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Kaupanger (1417-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 397287 Y-koord: 6789581
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Breelvavsett erosjonsterrasse med toppflate omlag 105 m o.h. Lengst aust på forekomsten er det eit massetak som syner lagdelt sand og grus under 1 m steinig topplag.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 7.00 m. Areal : 146661 m2.
Volum : 1026625 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 4% Stein : 3%
Dyrka mark : 31% Grus : 27%
Skog : 65% Sand : 70%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 397287 Y-koord: 6789581

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 3%
Grus : 27%
Sand : 70%


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse