GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50357
Sogndal (4640) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Loftesnes
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Kaupanger (1417-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 399357 Y-koord: 6789731
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Dei lagdelte og sorterte sand/grusmassane med ein del stein aust for Loftesnessundet er avsett framfor ein bre i Barsnesfjorden som hadde fronten i Døviki i nordkanten av Tangen. Massane er ikkje bygd opp til daverande havnivå.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Delta

Størrelse
Mektighet : 5.00 m. Areal : 48490 m2.
Volum : 242448 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 10% Blokk : 5%
Dyrka mark : 90% Stein : 5%
Sand : 30%
Grus : 60%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 399357 Y-koord: 6789731

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Blokk : 5%
Stein : 5%
Sand : 30%
Grus : 60%


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse