GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50363
Sogndal (4640) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Inste Rudselvi
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Kaupanger (1417-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 402667 Y-koord: 6782832
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en ryggformet breelvavsetning øst for utløpet av Inste Rudselvi. Materialet består av sortert sand og grus med enkelte steinlag. Fjell i dagen øst og vest for forekomsten indikerer begrenset mektighet. Forekomsten ligger godt til for sjøtransport.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Haug/rygg

Størrelse
Mektighet : 4.00 m. Areal : 92576 m2.
Volum : 370305 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 100% Stein : 10%
Grus : 30%
Sand : 60%

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 402667 Y-koord: 6782832

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 10%
Grus : 30%
Sand : 60%


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse