GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50375
Sogndal (4640) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Langaneset
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Kaupanger (1417-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 399569 Y-koord: 6786393
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten består av rygger av breelv-elvemateriale ved 2 bekker vest for Langaneset. Materialet er forholdsvis dårlig sortert med enkelte tynne siltlag. En del blokk.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Haug/rygg
: Elveavsetning : Vifte

Størrelse
Mektighet : 3.00 m. Areal : 61765 m2.
Volum : 185296 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 100% Stein : 10%
Grus : 20%
Sand : 70%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 399697 Y-koord: 6786311

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 10%
Grus : 20%
Sand : 70%


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse