PUKKDATABASEN

Typeområde 50379
Sogndal (4640) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Vedlegjerdet
(Sist oppdatert 06.jun.1984)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Kaupanger (1417-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 399797 Y-koord: 6787892
Ressurs
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Anortositt

Beskrivelse
Anorthosittiske bergarter i veksling med mangerittiske gneiser. Granater hyppig forekommende. Delvis mylonittisering. Anorthositten er prøvetatt i vegskjæring.

Litteratur Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse