PUKKDATABASEN

Typeområde 50381
Sogndal (4640) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Ryggneset
(Sist oppdatert 06.jun.1984)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Kaupanger (1417-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 395457 Y-koord: 6786781
Ressurs
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneisgranitt

Beskrivelse
Lokalitet ved veien nord for Ryggneset dominert av folierte og sterkt tektoniserte gneisgranitter med innslag av amfibolitter. Prøvetatt vegskjæring i folierte gneisgranitter.

Litteratur Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse