GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50389
Aurland (4641) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Bellsøyna
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Aurlandsdalen (1416-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 410476 Y-koord: 6749369
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
To mindre terrassar. Toppflatane ligg på 115-120 m o.h. Eit lite snitt synte horisontale lag av sand, grus og stein. Materialet er dårleg eigna til grusdekke i vegar pga. lite finstoff, stor flisighet og ugunstig kornform (A/S Geoteam, 1966).

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 4.00 m. Areal : 23985 m2.
Volum : 95937 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 8% Blokk : 5%
Dyrka mark : 92% Stein : 15%
Sand : 35%
Grus : 45%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 410647 Y-koord: 6749360

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Blokk : 5%
Stein : 15%
Sand : 35%
Grus : 45%

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 410322 Y-koord: 6749470

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Blokk : 2%
Stein : 15%
Sand : 36%
Grus : 47%


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse