GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50401
Aurland (4641) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Tokvam
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Aurland (1416-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 403547 Y-koord: 6752084
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Vifte og terrasse. Rotpunktet til vifta er ca. 60 m o.h. Terrasseflata ligg på 45 m o.h. Eit lite snitt viser lagdelt sand og grus. Truleg lite steininnhald.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Vifte

Størrelse
Mektighet : 10.00 m. Areal : 34902 m2.
Volum : 349015 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Dyrka mark : 100% Blokk : 2%
Stein : 8%
Grus : 40%
Sand : 50%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 403547 Y-koord: 6752084

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Blokk : 2%
Stein : 8%
Grus : 40%
Sand : 50%


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse