GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50405
Aurland (4641) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Vangen
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Aurland (1416-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 401793 Y-koord: 6753254
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Godt sortert sand og grus som ligg i mindre tjuknad over fjell og marine avsetningar. For tida er avsetninga dyrka- og beitemark, så det er ikke gjort vidare undersøkingar på materialet.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Isranddelta

Størrelse
Mektighet : 2.00 m. Areal : 79764 m2.
Volum : 159529 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Dyrka mark : 100%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse