GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50409
Aurland (4641) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Flåm
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Aurland (1416-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 397944 Y-koord: 6746340
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Førekomsten er tolka som ein breelvterrasse. Terrasseflata ligg ca. 45 m o.h. Ikkje snitt, men avsetninga er truleg bygd opp av sorterte sand- grus og steinmassar. Høgt finstoffinnhald i massane.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 8.00 m. Areal : 27304 m2.
Volum : 218434 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 13%
Dyrka mark : 33%
Skog : 54%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse