GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50413
Aurland (4641) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Fronnes
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Aurland (1416-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 398820 Y-koord: 6751504
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Ikkje snitt i førekomsten. Det er sannsynleg at massane er noko sortert. Truleg eignar massane seg best som fyllmasse. Det ser ut til å ligge liknande materiale på sørsida av elva. Manglande veg, små volum og sannsynleg dårleg kavalitet gjer at førekomsten blir rekna som lite viktig.

Avsetning
Type(r) : Elveavsetning Form(er) : Terrasse
: Vifte

Størrelse
Mektighet : 8.00 m. Areal : 44811 m2.
Volum : 358486 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 43%
Annet : 57%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse