GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50417
Aurland (4641) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Styvi
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Gudvangen (1316-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 387782 Y-koord: 6757668
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Grus og andre løsmasser

Beskrivelse
Breelv- og skredvifte. Rotpunkt ca. 275 m o.h. I overflata vesentleg stein og blokk. Truleg ein del sand og grus nedover i massane. Massane er truleg usortert. Fyllmasseressurs. Tjukkleiken uviss.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Vifte
: Ur/skred

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse